Ulna: funkcija, anatomija in bolezni

Kaj je ulna?

Ulna je dolga kost, ki leži vzporedno in blizu radiusa (polmera) in je z njim povezana z močno membrano iz tesnega vezivnega tkiva. Ulna ima tri dele: steblo (korpus) ter zgornji (proksimalni) in spodnji (distalni) konec.

Steblo ulne je približno enake debeline kot polmer. V prerezu je trikoten, vendar se proti dnu (proti zapestju) zaokroži. Na zgornjem koncu je ulna veliko močnejša kot na spodnjem koncu, ker sklepna povezava od nadlahtnice do podlakti poteka predvsem skozi ulno. Sklepna povezava med podlaketjo in roko pa poteka predvsem preko radiusa, zato je ulna tu manj močna.

Zadnja površina komolčne izbokline (olecranon) leži neposredno pod kožo in je zaščitena z burzo (bursa olecrani). Zgornja površina je vstavek za troglavo mišico roke (triceps brachii), edino mišico iztegovalko podlakti. Pod koronoidnim odrastkom se pripne upogibalka roke (brachialis).

Steblo ulne služi kot pritrditev globokega upogibalca prstov (flexor digitorum profundus) v zgornjem in srednjem predelu, ki upogiba 2. do 5. prst v srednjem, spodnjem in končnem sklepu. V spodnji četrtini izvira navznoter kvadratni rotator (pronator quadratus), ki rotira dlan navzdol. Poleg globoke upogibalke prstov sta pritrjeni na zadnji rob ulne še dve mišici: ulnarna upogibalka roke (flexor carpi ulnaris), ki upogiba zapestje in ga vleče navzven, in ulnarna upogibalka roke (extensor carpi ulnaris), ki vleče roko navzgor in navzven s hrbtno stranjo dlani.

Sklepna glavica (caput ulnae) se na spodnjem (distalnem) koncu ulne konča v stiloidnem odrastku, ki je z zapestjem povezan s hrustančno sklepno ploščico (discus articularis ali triangularis) in nosi ligamentne povezave.

Kakšna je funkcija ulne?

Funkcija ulne je povezovanje nadlahtnice z zapestjem – skupaj s polmerom, ki je tesno povezan z membrano. Številne mišice, ki se vežejo na ulno, omogočajo upogib v komolcu, zapestju in prstih, rotacijo dlani navznoter in navzven, iztegovanje in upogibanje roke ter raztezanje roke navzven.

Kje se nahaja ulna?

Ulna je ena od dveh dolgih kosti, ki povezujeta spodnji del nadlakti s karpalnimi kostmi in s tem z roko.

Kakšne težave lahko povzroča ulna?

Ulna se lahko zlomi v katerem koli predelu, na primer na olekranon (zlom olekranona).

Pri varianti ulna plus je ulna daljša od radiusa zaradi poškodbe ali prirojene narave in krajša pri varianti ulna minus.

Burza na proksimalnem koncu ulne (bursa olecrani) se lahko vname, bodisi kot posledica odprte poškodbe ali stalne mehanske obremenitve (delo za mizo).