Seznam in funkcija vitaminov

Telo je odvisno od dnevne zaloge vitamini s hrano. vitamini in njihovi predhodniki (pro-vitamini) so zato bistvene sestavine hrane. Za razliko od makrohranil (hranil), vitamini ne služijo kot gradbeni materiali ali kot dobavitelji energije, ampak v bistvu opravljajo encimske (katalitične) in nadzorne naloge v številnih procesih človeškega telesa.

Glede na svojo topnost so vitamini razdeljeni v dve skupini - hidrofilni (vodatopni) in lipofilni (v maščobi topni) vitamini. V zgodnjih letih njihovega odkritja so vitamine naslovili s črkami in številkami, kasneje pa so dobili svoja znana imena, ki opisujejo njihovo kemijsko zgradbo. Voda- topni vitamini vključujejo vitamin C in kompleks vitamina B.. V maščobah topni vitamini vključujejo vitamine A, D, E in K.

Pozor! Glede na razpoložljive podatke Zvezne republike Nemčije o stanju oskrbe (glej med drugim tudi Nacionalno študijo potrošnje II) žensk z vitamini je treba vnos vitamin D in vitamin E Razpoložljivi podatki o preskrbi moških kažejo na neoptimalen vnos za vitamin C, vitamin Ein vitamin D.