Disgramatizem pri otrocih – terapija

Različni strokovnjaki imajo različne pristope k zdravljenju disgrammatizma. Koncept zdravljenja je odvisen tudi individualno od starosti otroka ter vrste in stopnje disgrammatizma. Logoped otroku običajno daje vaje za poslušanje pozornosti, ritem in uporabo pravilnih besednih in stavčnih konstrukcij. Uporablja slikovne zgodbe in igro vlog.

Če je disgramatizem spremljajoči obsežnejši razvojni zaostanek, logopedi sodelujejo z zdravniki, delovnimi terapevti, fizioterapevti in/ali psihologi.

Opis | Vzroki | Simptomi | Diagnoza | Terapija | Prognoza