Pogoji uporabe

Ti pogoji opisujejo pravila in predpise za uporabo te spletne strani.

Z dostopom do te spletne strani predvidevamo, da sprejemate te pogoje in določila. Ne uporabljajte tega spletnega mesta, če se ne strinjate z vsemi pogoji, navedenimi na tej strani.

Naslednja terminologija se nanaša na te pogoje in določila, izjavo o zasebnosti in obvestilo o zavrnitvi odgovornosti ter vse sporazume: »Naročnik«, »Vi« in »Vaš« se nanaša na vas, osebo, ki se prijavi na to spletno mesto in je skladna s pogoji podjetja. "Podjetje", "Mi sami", "Mi", "Naši" in "Mi" se nanašajo na naše podjetje. "Stranka", "Stranke" ali "Mi" se nanaša tako na stranko kot na nas same. Vsi pogoji se nanašajo na ponudbo, sprejem in upoštevanje plačila, potrebnega za izvedbo postopka naše pomoči stranki na najprimernejši način z izrecnim namenom izpolnjevanja strankinih potreb glede zagotavljanja storitev družbe v skladu z in ob upoštevanju veljavne zakonodaje. Kakršna koli uporaba zgornje terminologije ali drugih besed v ednini, množini, velikih črkah in / ali njej ali njeh se šteje za zamenljivo in se zato nanaša na isto.

Piškotki

Uporabljamo uporabo piškotkov. Z dostopom do tega spletnega mesta ste se strinjali, da uporabljate piškotke v skladu s politiko zasebnosti tega spletnega mesta. Večina interaktivnih spletnih mest uporablja piškotke, s katerimi lahko pridobimo uporabniške podatke za vsak obisk. Naše spletno mesto uporablja piškotke, da omogoči funkcionalnost nekaterih področij, da olajša ljudi, ki obiščejo našo spletno stran. Nekateri naši pridruženi / oglaševalski partnerji lahko uporabljajo tudi piškotke.

Licenca

Če ni navedeno drugače, je to spletno mesto in / ali njegov dajalec licence lastnik pravic intelektualne lastnine za ves material na tej spletni strani. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Do tega spletnega mesta lahko dostopate za lastno uporabo v skladu z omejitvami, določenimi v teh pogojih.

Ne smete:

 • Ponovno objavite gradivo s te spletne strani
 • Prodajajte, oddajajte ali podlicencirajte gradivo s tega spletnega mesta
 • Razmnožujte, podvajajte ali kopirajte gradivo s tega spletnega mesta
 • Ponovno distribuirajte vsebino s tega spletnega mesta

 

Ta sporazum se začne z datumom tega sporazuma.

Deli tega spletnega mesta uporabnikom omogočajo objavo in izmenjavo mnenj in informacij na določenih področjih spletnega mesta. To spletno mesto ne filtrira, ureja, objavlja ali pregleduje komentarjev, preden so prisotni na spletnem mestu. Komentarji ne odražajo stališč in mnenj te spletne strani, njenih agentov in / ali podružnic. Komentarji odražajo stališča in mnenja osebe, ki objavi svoja stališča in mnenja. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, to spletno mesto ne odgovarja za komentarje ali za kakršno koli odgovornost, škodo ali stroške, ki so nastali in / ali utrpeli zaradi kakršne koli uporabe in / ali objave in / ali pojavljanja komentarjev na to spletno stran.

To spletno mesto si pridržuje pravico do spremljanja vseh komentarjev in odstranjevanja kakršnih koli komentarjev, ki se lahko štejejo za neprimerne, žaljive ali povzročajo kršitev teh pogojev.

Zagotavljate in zastopate:

 • Imate pravico objaviti pripombe na naši spletni strani in imeti vse potrebne licence in soglasja za to;
 • Pripombe ne napeljejo nobene pravice intelektualne lastnine, vključno brez omejitev z avtorskimi pravicami, patentom ali blagovno znamko katere koli tretje osebe;
 • Pripombe ne vsebujejo nobenega obrekljivega, vdirajočega, žaljivega, nespodobnega ali drugače nezakonitega gradiva, ki je vdor v zasebnost
 • Pripombe se ne bodo uporabljale za zahtevo ali promocijo poslovnih ali običajnih ali predstavljenih komercialnih dejavnosti ali nezakonitih dejavnosti.

 

S tem spletnim mestom podeljujete neizključno licenco za uporabo, reprodukcijo, urejanje in pooblaščanje drugih za uporabo, reprodukcijo in urejanje katerega koli od vaših komentarjev v vseh oblikah, oblikah ali medijih.

Hiperpovezava z našo vsebino

Naslednje organizacije se lahko povezujejo na našo spletno stran brez predhodne pisne odobritve:

 • Vladne agencije;
 • Iskalniki;
 • Novinarske organizacije;
 • Distributerji spletnih imenikov se lahko povezujejo na našo spletno stran na enak način, kot so hiperpovezave s spletnimi mesti drugih podjetij, ki kotirajo na borzi; in
 • Sistemsko široko akreditirana podjetja razen pridobivanja neprofitnih organizacij, dobrodelnih nakupovalnih središč in dobrodelnih skupin za zbiranje sredstev, ki ne smejo biti hiperpovezana na našo spletno stran.

 

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, publikacijami ali drugimi informacijami na spletni strani, če povezava: (a) nikakor ni varljiva; (b) ne pomeni, da sponzorira, podpira ali odobrava povezovalno stranko in njene izdelke in / ali storitve; in (c) se ujema s spletnim mestom, ki povezuje stranko.

Druge zahteve za povezave iz naslednjih vrst organizacij lahko preučimo in odobrimo:

 • splošno znani potrošniški in / ali poslovni viri informacij;
 • dot.com skupnosti skupnosti;
 • združenja ali druge skupine, ki zastopajo dobrodelne organizacije;
 • distributerji spletnih imenikov;
 • internetni portali;
 • računovodske, pravne in svetovalne družbe; in
 • izobraževalne ustanove in trgovinska združenja.

 

Zahteve za povezave teh organizacij bomo odobrili, če se odločimo, da: (a) povezava ne bo negativno vplivala na nas same ali na naša pooblaščena podjetja; (b) organizacija nima negativnih evidenc pri nas; (c) korist od vidljivosti hiperpovezave kompenzira odsotnost spletnega mesta; in (d) povezava je v kontekstu splošnih informacij o virih.

Te organizacije se lahko povezujejo na našo domačo stran, če je povezava: (a) na noben način varljiva; (b) ne pomeni, da sponzorira, potrjuje ali odobrava povezovalno stranko in njene izdelke ali storitve; in (c) se ujema s spletnim mestom, ki povezuje stranko.

Če ste ena od organizacij, naštetih v odstavku 2 zgoraj, in vas zanima povezava do našega spletnega mesta, nas o tem obvestite tako, da pošljete e-pošto na to spletno mesto. Prosimo, vključite svoje ime, ime organizacije, kontaktne podatke ter URL vašega spletnega mesta, seznam URL-jev, s katerih nameravate povezati naše spletno mesto, in seznam URL-jev na našem spletnem mestu, na katere želite povezava. Na odgovor počakajte 2-3 tedne.

Odobrene organizacije lahko povezujejo na našo spletno stran tako:

 • Z uporabo našega korporativnega imena; ali
 • Z uporabo enotnega lokalnega vira, na katerega je povezan; ali
 • Z uporabo katerega koli drugega opisa našega spletnega mesta, povezanega s tem, je smiselno v kontekstu in obliki vsebine na spletnem mestu povezovalca.

 

Uporaba logotipa tega spletnega mesta ali drugih umetniških del ne bo dovoljena za povezave, če ni licenčne pogodbe za blagovno znamko.

iFrames

Brez predhodne odobritve in pisnega dovoljenja ne smete ustvarjati okvirov okoli naših spletnih strani, ki na kakršen koli način spreminjajo vizualno predstavitev ali videz naše spletne strani.

Odgovornost za vsebino

Ne odgovarjamo za vsebino, ki se pojavi na vaši spletni strani. Strinjate se, da nas boste zaščitili in zaščitili pred vsemi zahtevki, ki se povečujejo na vaši spletni strani. Na nobenem spletnem mestu se ne sme pojaviti nobena povezava (-a), ki se lahko razlaga kot obrekovanje, obsceno ali kaznivo, ali ki krši, druga krši ali zagovarja kršitve ali druge kršitve pravic tretjih oseb.

Vaša zasebnost

Prosimo, preberite našo politiko zasebnosti.

Pridržanje pravic

Pridržujemo si pravico zahtevati, da odstranite vse povezave ali katero koli posebno povezavo na našo spletno stran. Potrdite, da takoj odstranite vse povezave na našo spletno stran na zahtevo. Prav tako si pridržujemo pravico do uveljavljanja teh določil in pogojev in to je povezovalna politika kadarkoli. S stalnim povezovanjem z našo spletno stranjo se strinjate, da boste morali upoštevati te pogoje in pogoje za povezovanje.

Odstranitev povezav z našega spletnega mesta

Če najdete katero koli povezavo na naši spletni strani, ki je iz kakršnega koli razloga žaljiva, nas lahko kadar koli pokličete in obvestite. Upoštevali bomo zahteve za odstranitev povezav, vendar nismo dolžni, da se neposredno ali neposredno odzovemo na vas.

Ne zagotavljamo, da so informacije na tej spletni strani pravilne, ne zagotavljamo njegove popolnosti ali točnosti; niti ne obljubljamo, da bo spletno mesto ostalo na razpolago ali da se gradivo na spletnem mestu posodablja.

Zavrnitev odgovornosti

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vse predstavitve, garancije in pogoje v zvezi z našo spletno stranjo in uporabo te spletne strani. Nič v tej zavrnitvi ne bo:

 • omejite ali izključite našo ali vašo odgovornost za smrt ali telesne poškodbe;
 • omejite ali izključite našo ali vašo odgovornost za goljufijo ali goljufivo napačno predstavitev;
 • omejite katero koli od naših ali vaših obveznosti na kakršenkoli način, ki ni dovoljen po veljavni zakonodaji; ali
 • izključite katero koli od naših ali vaših obveznosti, ki jih ni mogoče izključiti po veljavnem pravu.

 

Omejitve in prepovedi odgovornosti, določene v tem oddelku in drugod v tej zavrnitvi odgovornosti: (a) veljajo za prejšnji odstavek; in (b) ureja vse obveznosti, ki izhajajo iz izjave o omejitvi odgovornosti, vključno z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, z davkom in kršitvijo zakonske dajatve.

Dokler se spletna stran ter informacije in storitve na spletnem mestu brezplačno brezplačno, ne bomo odgovorni za morebitno izgubo ali škodo.