Povzetek | Vrste OCD

Povzetek

Če povzamemo, pomembno je razlikovati med kompulzivnimi mislimi in kompulzivnimi dejanji. Kompulzivne misli so misli, ki se ponavljajo in obstajajo že dolgo. Poleg tega se lahko pojavijo tudi v obliki impulzov ali idej.

Prizadete osebe menijo, da so kompulzivne misli, impulzi ali ideje včasih moteče in neprimerne. V tej situaciji pa prizadete osebe pogosto ne morejo takoj ustaviti kompulzivnih misli, impulzov ali idej. Primeri: Štetje, ponavljanje besed Kompulzivna dejanja se kažejo v obliki določenih vedenj, ki se ponavljajo v zelo kratkem času.

Običajno se prizadeta oseba počuti prisiljena k ukrepanju zaradi obsesivnih misli ali impulzov. Ta vedenja veljajo za pravila, ki jih je treba dosledno upoštevati, zato jih izvaja zadevna oseba. Primeri: nadzor vedenja, obsedenost s pranjem, obsedenost s čistočo, obsedenost z naročili