Holin: interakcije

Folat

Homocistein se lahko remetilira v metionin na dva različna načina - folat je pomemben za eno pot, holin pa za drugo.

V prvem primeru je dr. homocisteina je metiliran v metionin (dodatek skupin CH 3) z encimom metionin sintazo. Za ta postopek metionin sintaza potrebuje metil tetrafolat kot dajalca metilne skupine in kobalamin kot kofaktor. homocisteina je metiliran z betain homocistein metiltransferazo, ki zahteva betain kot dajalca metilne skupine. Betain je osmoregulator, v katerega holin v ireverzibilno oksidira jetra in ledvice.

Pomanjkanje holina z ustrezno nižjo tvorbo betain povečuje potrebo po metil tetrafolatu do metilata homocisteina in s tem potrebo po prehranskem folatu.Če gledamo drugače, metilne skupine med pomanjkanjem folata vedno bolj uporabljata holin in betain za remetilacijo homocisteina, ki posledično vodi do večje potrebe po holinu.

Po objavi Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) so Jacob in sodelavci preučevali učinek izčrpavanja rezerv folata ter učinek nasičenosti folata in njegov vpliv na stanje holina in sposobnost metilacije in vivo pri ljudeh.
Iz tega eksperimenta EFSA poroča, da je ustrezen vnos folata ohranil koncentracijo holina v plazmi kljub nizkemu vnosu holina v povprečju 150–250 mg / dan. Tako pri nizkem vnosu folata kot tudi holina so se koncentracije prostega holina in fosfatidilholina v plazmi zmanjšale, skupne koncentracije homocisteina pa so se povečale. študij.