Leishmania Infantum: okužbe, prenos in bolezni

Leishmania infantum je majhna bakterija iz družine Leishmania in živi kot parazitski obligatni znotrajcelični v makrofagih ljudi in drugih vretenčarjev. Bakterija je podvržena gostitelju, da preklopi med peščenci in ljudmi ali vretenčarji, da ohrani svojo vrsto, pri čemer preide iz bičastih (komarji) v nežlahtne oblike (človek ali vretenčar). Leishmania infantum je lahko… Preberi več