Žveplov dioksid

Proizvodi Žveplov dioksid je komercialno na voljo kot utekočinjen plin v jeklenkah s stisnjenim plinom. Struktura in lastnosti Žveplov dioksid (SO2, 64.1 g/mol) obstaja kot brezbarven plin z značilnim ostrim in dražilnim vonjem žvepla, ki je topen v vodi. Vrelišče je -10 ° C. Žveplov dioksid ni vnetljiv in je težji od zraka. … Žveplov dioksid