Koencim Q10: Interakcije

Medsebojno delovanje koencima Q10 z drugimi mikrohranili (vitalnimi snovmi):

Vitamin B6

Vitamin B6 je bistven za sintezo koencim Q10: Prvi korak v biosintezi koencima Q10 - pretvorba tirozina v 4-hidroksi-fenilpiruvično kislino - zahteva vitamin B6 v obliki piridoksala 5 -fosfat. Med serumom obstaja pozitivna interakcija koencim Q10 ravni prehrane in vitamina B6.

Vitamin E

Alfa-tokoferol in koencim Q10 so glavni v maščobi topni antioksidanti v membranah in lipoproteinih. Ko alfa-tokoferol nevtralizira prosti radikal, na primer hidroperoksilni radikal, se oksidira in sam postane radikal, kar lahko spodbudi oksidacijo lipoproteinov. Ko reducirana oblika koencima Q (CoQH2) reagira z alfa-tokoferoksilom, se alfa-tokoferol regenerira in hkrati nastane radikalni semikinon (CoQH). CoQH lahko reagira s kisik tvori superoksid, ki je veliko manj radikalen od hidroperoksila. Vendar lahko CoQH prav tako reducira alfa-tokoferoksil nazaj v alfa-tokoferol, kar ima za posledico popolnoma oksidiran koencim Q (CoQ), ki ne more več reagirati z kisik da nastane superoksid.