Preskusi za odrasle | Diagnoza ADS pri odraslih

Testi za odrasle

Preizkusi, ki jih zdravnik opravi s pacientom, se razlikujejo glede na smernice. Sem spadajo vedenjski testi, testi inteligence, testi koncentracije in še veliko več, ki zdravniku zagotavljajo informacije o bolnikovem psihološkem stanju in delovanju. Za samega pacienta obstaja veliko vprašalnikov in samotestov.

Uradni organi, kot je WHO, osrednje ADHD omrežje, DGPPN, združenje psihiatrov in mnogi drugi ponujajo presejalne in diferenciacijske teste za dodeljevanje simptomov bolezni ADHD in določitev vrste. Ti testi so smiselni le, če so bili resnično izpolnjeni in izkušeni zdravnik rezultate potrdi po podrobni diagnozi. Značilni simptomi se pojavijo tudi v podobni konstelaciji pri drugih boleznih, ki jih mora zdravnik izključiti.

Za zanesljivo diagnozo ADS je vedno potreben obisk zdravnika. Različni testi so zelo koristni, saj pacientu pokažejo lastno bolezen in ga ozavestijo o spremljajočih simptomih. Samotestiranje je tako lahko podlaga za razumevanje bolezni in za uspešno terapijo.

Kateri zdravnik diagnosticira ADHD?

Kot pri večini bolezni je tudi prva kontaktna točka družinski zdravnik. Če ima izkušnje s klinično sliko, lahko postavi diagnozo in začne zdravljenje. Za nadaljnja pojasnila in izključitev drugih bolezni so potrebni psihiatri, nevrologi in drugi strokovnjaki, odvisno od kompleksa simptomov. Družinski zdravnik oceni obseg bolezni in bolnika napoti na potrebne kolege.