Vrtec

Opredelitev Jaslice so ustanova za varstvo otrok, mlajših od treh let, ki so zato še premajhni za vrtec. Izraz "Kita" (= dnevni center) je manj jasno opredeljen in se lahko nanaša na katero koli obliko varstva otrok, zato bi lahko pomenil jaslice ali vrtec ali ... Vrtec

Učinkovitost shranjevanja in pomnilnika | Zgodnje odkrivanje diskalkulije

Shranjevanje in zmogljivost pomnilnika Verjetno najbolj znana razlika med oblikami spomina je razlika med kratkoročnim in dolgoročnim pomnilnikom. Nedavne raziskave so privedle do nadaljnjega razvoja izrazov in v nekaterih primerih do nove opredelitve. Danes ločimo med delovnim pomnilnikom, ki vključuje ultra kratkoročni spomin (= nov spomin) in kratkoročnim ... Učinkovitost shranjevanja in pomnilnika | Zgodnje odkrivanje diskalkulije

Zgodnje odkrivanje diskalkulije

Značilnosti, simptomi, nenormalnosti, zgodnje opozarjanje, diskalkulija, aritmastenija, akalkulija, učne motnje pri matematiki, učne težave pri pouku matematike, diskalkulija. Opredelitev Zgodnje odkrivanje Vsi otroci, ki kažejo težave (na matematičnem področju), imajo pravico do podpore - ne glede na to, ali je to posledica diskalkulije (delna motnja uspešnosti z vsaj povprečno inteligenco) ali splošne ... Zgodnje odkrivanje diskalkulije