Zdravje

Sinonimi v širšem pomenu

Zdravstveni športi, fitnes športi, preventivni športi, rehabilitacijski športi, aerobna vzdržljivost, vzdržljivostni treningi, vzdržljivostni športi in izgorevanje maščob Angleščina: zdravje

Opredelitev Zdravje

Biti zdrav ne pomeni samo biti brez bolezni, ampak zdravje poleg fizioloških vključuje tudi psihološke in sociološke vidike. Tako je po WHO (Svetovna zdravstvena organizacija) zdravje stanje celovite telesne, duševne in socialne blaginje. ("Zdravje je stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne zgolj odsotnost bolezni ali oslabelosti")

Definicija Zdravstveni šport

Pod zdravstvenim športom so povzete vse oblike športa, s katerimi je prejem, izboljšanje in preprečevanje zdravja razumljen kot glavni cilj. Šport je zato instrumentaliziran in se uporablja zlasti pri preventivi in ​​rehabilitaciji. Šport je osnovno za zdravje in predstavlja četrti steber v zdravstveno varstvo sistem poleg akutnega zdravljenja, rehabilitacije in zdravstvene nege.

Pojem zdravja

Fiziološko zdravje se nanaša na fizično stanje. Tu so odločilni dejavniki fizični in pogojni predpogoji, trdnost imunski sistem in genetske predispozicije. Nadaljnje referenčne vrednosti, ki vplivajo na fiziološko zdravje, so poleg biološke starosti in prehrane tudi splošen zdrav odnos do življenja.

Vse osebnostne lastnosti so povzete pod psihološkim zdravjem. Odnos in pogledi na različen odnos do življenja, kot npr kajenje, uživanje alkohola itd.

Poleg karakternih lastnosti sta za duševno zdravje odločilna odpornost na stres in sposobnost sprostitve. Sociološko zdravje določa pogoje, v katerih ljudje medsebojno komunicirajo. Družinsko okolje, prijatelji, služba in znanci, položaj v družbi in sposobnost komuniciranja so predpogoj za socialno zdravje.

Individualna osebnost vsake osebe pa je edinstven, razmeroma stabilen vedenjski korelat, ki preživi čas in ga ne smemo prezreti. Opomba: Pojem osebnost je treba uporabljati previdno, saj so poskusi razlage izraza skoraj enaki številu priznanih osebnostnih psihologov. V drugih definicijah se poleg zgoraj omenjenih dejavnikov ekološka situacija pogosto znajde tudi v opredelitvi zdravja. S tem razumemo življenjske in okoljske razmere, v katerih živijo ljudje.